Toezichthouder openbare verlichting

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
04.12.2018
Einddatum:
26.02.2021
Maximaal tarief:
€ 70.00
Uren per week:
16

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!


In totaal werken er zo'n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten en heeft daarmee een breed werkterrein.
 
De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

 
Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.
 
Momenteel loopt een traject waarbij dagelijks beheer taken weer (in regie) worden teruggenomen. Hiervoor wordt het team dagelijks beheer uitgebreid om sturing te kunnen geven aan marktgerichte contracten en om het kennispeil op niveau te brengen. De uitdaging ligt de komende periode in het borgen van deze nieuwe werkzaamheden en processen en het bouwen aan samenwerking en teamgevoel.
 
 
Product verlichting
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team verlichting uit drie functies: een productbeheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren de openbare verlichting. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profiel Toezichthouder/adviseur
 
 
Wat ga je doen

 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform de onderhoudscontracten uitvoert;
 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het signaleren van besteksafwijkingen;
 • het toetsen en beoordelen van verlichtingsplannen door middel van lichtberekeningen;
 • het adviseren van de productbeheerder over ontwikkelingen in de verlichtingsmarkt;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • het opleveren van de deelopdrachten;
 • het signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • deelnemen aan voortgangsoverleg inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de assets (oog- en oorfunctie).

 
Wat neem je mee


Klantgericht:                   luisteren en doorvragen, afspraak is afspraak, onderhouden klantrelaties
Samenwerken                 gezamenlijke doelen nastreven, gevraagd en ongevraagd advies geven
Resultaatgericht             prioriteiten stellen, toetst tussentijds activiteiten op hun bijdrage aan het resultaat en stuurt bij waar nodig.
Communiceren               open vragen stellen, door vragen, helder en tactvol, houdt rekening met
behoeften en belangen van de ander, blijft in gesprek ook in lastige situaties, politiek bestuurlijke sensitiviteit
Probleemoplossend        signaleert knelpunten en lost deze op, dringt door tot kern van het probleem, achterhaald onderliggende oorzaken, formuleert verschillende oplossingen
Nauwkeurigheid              werkt volgens geldende procedures, regels en afspraken, werkt zorgvuldig
Zelfstandigheid               vertrouwd op zichzelf bij het maken van keuzen, vraagt feedback waar nodig
Plannen en organiseren  plant eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen, toetst voortgang
Innovatief vermogen       verbindt verschillende soorten informatie tot ideeën, staat open voor anderen, heeft creatieve ideeën voor oplossingen.
Kostenbewust                 overziet de kosten en eventuele besparingenIndicatief werk en denkniveau

 • relevante afgeronde MBO opleiding zoals elektrotechniek
 • werk en denkniveau MBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten