Toezichthouder afvalinzameling en reiniging

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
05.11.2018
Einddatum:
03.11.2019
Uren per week:
32

Gemeente Gouda is op zoek naar een toezichthouder afvalinzameling en reiniging 

Gouda is met haar historische stadscentrum een aantrekkelijke stad met ruim 70.000 inwoners waar met respect voor het oude wordt gewerkt aan het nieuwe. Je bent werkzaam bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte onder de directie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een goede woon-, werk- en leefomgeving. De afdeling beheer openbare ruimte (BOR) is binnen de gemeente Gouda verantwoordelijk voor het beheer van de totale openbare ruimte, zowel bovengronds als ondergronds. Binnen de afdeling zorgen de teams Dagelijks Beheer, Databeheer- en Geo-informatie, Gebiedsmanagement en Uitvoeringsbeleid voor het in stand houden, vervangen en doelmatig beheren van de openbare ruimte in alle facetten.

Bij het team Dagelijks Beheer liggen ook de taken afvalinzameling, gladheidbestrijding en reiniging van de openbare ruimte. De uitvoering van deze taken, liggen bij één aannemer (Cyclus) voor de periode van 5 jaar. Voor het toezicht op de uitvoering door deze aannemer is Gouda op zoek naar een toezichthouder afvalinzameling en reiniging.

Wat ga je doen?

 • toezicht houden op de uitvoering van de DVO afval en reiniging
 • afhandelen en beoordelen van klachten van inwoners over de dienstverlening
 • analyseren van rapportages van Cyclus (inzamelresultaten, uren, kostendoorberekening)
 • klachten en meldingen van bewoners analyseren (afhandelen zelf is een taak van Cyclus)
 • verbetervoorstellen aandragen
 • aanspreekpunt voor teamleiders afval en reiniging van Cyclus (= uitvoeren van de regiefunctie
 • aanspreekpunt voor Stadstoezicht (afstemming over handhaving)
 • afhandelen/beoordelen van verzoeken om verplaatsing aanbiedplaatsen (communicatie met bewoners)
 • contact met aannemers over (ver)plaatsen van ondergrondse en bovengrondse containers, en of inrichten van aanbiedplaatsen
 • communiceren met bewoners over bijv. “afvalscheiden loont” en over de regels over (zwerf)afval.


Functie eisen en competenties

 • Relevante MBO-opleiding
 • 2 jaar ervaring binnen de (gemeentelijke) praktijk van afvalinzameling en reiniging
 • Klantgericht:luisteren en doorvragen, afspraak is afspraak, onderhouden klantrelaties
 • Samenwerken:gezamenlijke doelen nastreven, gevraagd en ongevraagd advies geven
 • Resultaatgericht:prioriteiten stellen, toetst tussentijds activiteiten op hun bijdrage aan het resultaat en stuurt bij waar nodig;
 • Communiceren:open vragen stellen, door vragen, helder en tactvol, houdt rekening met behoeften en belangen van de ander, blijft in gesprek ook in lastige situaties, politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Probleemoplossend:signaleert knelpunten en lost deze op, dringt door tot kern van het probleem, achterhaalt onderliggende oorzaken, formuleert verschillende oplossingen;
 • Nauwkeurigheid:werkt volgens geldende procedures, regels en afspraken, werkt zorgvuldig;
 • Zelfstandigheid:vertrouwd op zichzelf bij het maken van keuzen, vraagt feedback waar nodig;
 • Plannen en organiseren:plant eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen, toetst voortgang;
 • Innovatief vermogen:verbindt verschillende soorten informatie tot ideeën, staat open voor anderen, heeft creatieve ideeën voor oplossingen;
 • Kostenbewust:overziet de kosten en eventuele besparingen.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten