SVS 2-ster Inspecteur/toezichthouder+ Speelvoorziening

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
04.12.2017
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
24

Gemeente Gouda is op zoek naar een SVS 2ster Inspecteur/toezichthouder+ Speelvoorziening.

Organisatie
Gouda is met haar historische stadscentrum een aantrekkelijke stad met ruim 70.000 inwoners waar met respect voor het oude wordt gewerkt aan het nieuwe.
Je bent werkzaam bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte onder de directie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een goede woon-, werk en leefomgeving. De afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte) is vanuit de regierol verantwoordelijk voor de totale inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Gouda. Voor een goede financiële planning van het Groot en Vervangingsonderhoud wordt een beheerplan opgesteld en projectopdrachten geformuleerd. De afdeling BOR is bezig met een transitie om het dagelijks beheer dat nu door één aannemer wordt uitgevoerd, in fasen weer in regie vanuit de gemeente te organiseren. Per 1 januari 2018 gaat dit om het dagelijks beheer en onderhoud van speelvoorzieningen in de gemeente. De afdeling BOR is in ontwikkeling en zoekt naar een tijdelijke SVS 2ster inspecteur/toezichthouder.
 
Wat ga je doen

 • het uitvoeren van de technische en visuele inspecties van speelvoorzieningen;
 • het aansturen van de jaarlijkse inspectie;
 • uitvoeren van een risico-analyse (volgens een standaardmethode) en bepalen bijbehorende noodzakelijke acties
 • het zelfstandig uitvoeren van kleine herstel maatregelen naar aanleiding van inspecties en meldingen;
 • het voorbereiden, plannen, organiseren en aansturen van grotere herstel maatregelen naar aanleiding van inspecties en meldingen;
 • het voorbereiden, plannen, organiseren en aansturen van het cyclisch onderhoud van ondergronden;
 • het controleren of een opdrachtnemer het werk conform het contract uitvoert;
 • het controleren of een opdrachtnemer het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • bewaken van de onderhoudscontracten op voortgang van tijd, kwaliteit en budget;
 • het houden van voortgangsoverleg inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden inzake speelvoorzieningen, vragen en of klachten tijdens de uitvoering;
 • het afhandelen van meldingen en klachten van burgers over speelvoorzieningen in de openbare ruimte;
 • het adviseren met betrekking tot groot onderhoud en vervangingsonderhoud;
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de gebiedsmanagers en beheerders;
 • bijwonen oplevering en controleren van de opleverstukken na aanleg van nieuwe speelplekken ten behoeve van het in beheer nemen;
 • het verwerken van beheergegevens en maatregelen in het beheerprogramma GeoVisia.

Kerncompetenties

 • klantgerichtheid;
 • samenwerken;
 • resultaatgerichtheid;
 • zelfstandigheid.

Functie gerelateerde competenties

 • politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • plannen en organiseren;
 • communiceren;
 • flexibiliteit;
 • probleem oplossend vermogen;
 • nauwkeurigheid.

 Wat vragen wij?

 • in het bezit van een SVS Inspecteur Spelen 2ster certificaat;
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Word, Excel en Powerpoint;
 • ervaring met het beheerprogramma GeoVisia;
 • zowel schriftelijk als mondeling een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.

Indicatief werk en denkniveau

 • Technische MBO opleiding;
 • werk en denkniveau HBO;
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten