Servicepunt medewerker

Standplaats:
Burgemeester Jamesplein
Startdatum:
28.10.2019
Einddatum:
03.04.2020
Uren per week:
32

laats in de organisatie
De medewerker Servicepunt IenA legt verantwoording af en rapporteert aan de coördinator Servicepunt of bij diens afwezigheid, aan het afdelingshoofd Informatievoorziening en Automatisering.

doel van de functie
De medewerker Servicepunt IenA richt zich op het zorg dragen van de continuïteit van de bedrijfsvoering. De medewerker servicepunt zorgt ervoor dat de continuïteit wordt gewaarborgd door het geven van oplossingen en het aandragen van workarounds met betrekking tot ICT gerelateerde zaken.


kerntaken

  Eerste aanspreekpunt automatisering en facilitair.
De medewerker Servicepunt IenA is het aanspreekpunt voor gebruikers. ICT en facilitair gerelateerde vragen die binnen kunnen komen via baliecontact, telefoon, email of selfservicemodule intranet worden in behandeling genomen en andere vragen worden doorverwezen naar de juiste persoon. In eerste instantie worden vragen zo mogelijk direct beantwoordt en problemen opgelost. Het servicepunt is hierbij uitgerust met meerdere beheermogelijkheden zoals TopDesk, Active Directory, Telefooncentrale en de Citrix management console.
 
  
Analyseren en Administratie
Storingen worden zoveel mogelijk direct opgelost met de aanwezige tools. Vragen voor kleine wijzigingen zoals het aanpassen van rechten of distributielijsten worden direct opgelost. Voor storingen en aanvragen waar niet direct een oplossing voor handen is, wordt een incidentmelding voor aangemaakt in Topdesk. Hierbij is het belangrijk dat de problemen goed geanalyseerd en geregistreerd worden zodat de behandelaar doelgericht aan een oplossing kan werken. Een doel van het servicepunt is het ontlasten van de specialisten van automatisering. Een goede registratie houdt in dat de bekende oorzaken worden uitgesloten en het probleem zoveel mogelijk wordt gekaderd door goed door te vragen en verschillende tests uit te voeren. Mocht er geen oplossing gevonden worden dan kunnen de incidenten doorgezet worden naar de verschillende systeembeheerders.
  
Beheer en inname / uitgifte middelen
De medewerker Servicepunt beheert de ICT- en facilitaire middelen die via Servicepunt beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. Hij / zij toetst op werking en compleetheid, doet de uitgifte / inname en houdt hier een registratie van bij.
Signaleren van functionele behoefte
Naast de ad-hoc benadering van storingen en kleine aanvragen, vervult de medewerker Servicepunt ook een functie op de langere termijn. Hij heeft veel contact met gebruikers. Hierdoor wordt een belangrijke informatiebron gevormd over de behoefte, kennis en kunde van gebruikers voor automatiseringsontwikkelingen. De medewerker Servicepunt dient dan ook vragen van medewerkers te kunnen vertalen naar haalbare functionele automatiseringsoplossingen en deze te communiceren naar de betreffende beheerder. We verwachten dat een medewerker Servicepunt zelf werkzaamheden signaleert en oppakt. 


 
indicatieve contacten
  Naast de interne contacten is de medewerker Servicepunt het contactpunt voor onze klanten in Waddinxveen en Zuidplas. Wekelijks zal je worden ingepland om ook op deze locaties werkplek ondersteuning te bieden.

Contacten met externe partijen zoals gecontracteerde dienstverleners en niet gecontracteerde  aanbieders van producten en diensten. Hierbij weet de medewerker Servicepunt de juiste afhandeling c.q. doorverwijzing te bewerkstelligen.
 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten