Schuldhulpverlener

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
12.11.2018
Einddatum:
12.03.2019
Uren per week:
36

De organisatie

De gemeentelijke organisatie in Gouda kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er een kleine 500 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden - een algemeen directeur en twee directeuren – in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

Het team

De gemeente Gouda biedt sinds januari 2018 zelf schuldhulpverlening aan, aan haar inwoners. Hierbij vinden we het heel belangrijk dat we laagdrempelig werken en een open gesprek aangaan met de inwoner die hulp vraagt.

Jouw missie
De schuldhulpverlener die we zoeken is goed in staat om op het dunne koordje tussen ‘ziel’ en ‘zakelijkheid’ te dansen. Je bent zowel vaardig in het werken met mensen die (financiële) problemen ervaren, maar je begrijpt ook dat er doelen behaald moeten worden.
 

Jouw taken

  • Voeren van intakegesprekken en opstellen van een ‘op maat gesneden’ integraal plan van aanpak;

  • Uitvoeren van de oplossingsrichting(en) zoals beschreven in het plan van aanpak;

  • Uitvoeren van een stabilisatiefase;

  • Doorverwijzen naar ketenpartners en monitoren voortgang;

  • Opvragen van vorderingen bij schuldeisers;

  • Onderhandelen met schuldeisers;

  • Berekenen van de aflossingscapaciteit van schuldenaren;

  • Voeren van voortgangsgesprekken;

  • Regelmatige afstemming met interne en externe samenwerkingspartners;

  • Bijdragen aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van schuldhulpverlening met je collega’s.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten