Projectleider met kennis van bodemdaling in stedelijk gebied

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
19.11.2018
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
16

 

Ervaren projectleider met kennis van bodemdaling in stedelijk gebied
 
Wie zijn wij?
De bodem onder de binnenstad van Gouda daalt al sinds Gouda bestaat. De meeste mensen in de binnenstad merken daar weinig van. Op een aantal locaties is dat anders. Daar is sprake van wateroverlast of funderingsproblemen. De gemeente Gouda werkt sinds 2014 samen met een brede coalitie (Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat, Deltares, TU Delft, KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel), Rioned, Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en het Platform Slappe Bodem) aan een oplossing. Deze coalitie Stevige Stad heeft in de afgelopen vier jaar veel onderzoek gedaan naar de bodemdaling. Inmiddels is vrij goed in beeld hoe de bodemdaling en het watersysteem functioneren. Ideeën over oplossingen beginnen vorm te krijgen.
 
Nu moet de coalitie komen tot een concreet plan om de overlast van bodemdaling tegen te gaan. Dit plan heet het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) en moet eind 2019 worden vastgesteld. Er ligt reeds een plan van aanpak. Verschillende werkgroepen zijn al aan de slag met onderdelen van het KBB.
 
Wie zoeken we?
We zoeken per direct een projectleider voor de totstandkoming van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Deze persoon is tevens onafhankelijk voorzitter van de coalitie Stevige Stad. Je opereert in een coalitie van diverse partijen (overheden, onderzoeksbureaus, onderwijs) met diverse belangen. De onderlinge band is sterk en dat moet zo blijven. Nu de onderzoeksfase overgaat in een fase van planvorming, zullen de verschillende belangen sterker naar voren komen. Zeker omdat in het plan ook komt te staan waar verantwoordelijkheden liggen en wie wat gaat betalen. De projectleider/voorzitter heeft als taak de coalitie bij elkaar te houden en te zorgen dat het KBB er komt. 
 
Wat neem je mee?
  • Universitaire opleiding met financieel/economische component;
  • Aantoonbare kennis van waterbeheer en de problematiek van bodemdaling in het stedelijk gebied;
  • Uitstekend netwerk in bodem- en watersector;
  • Ruime ervaring als projectleider van samenwerkingsverbanden van maatschappelijke organisaties die voor een complexe opgave staan;
  • Strategisch inzicht en dat ook kunnen vertalen naar concrete activiteiten;
  • Politiek bestuurlijk sensitiviteit, kunnen omgaan met de verschillende belangen die zijn vertegenwoordigd in de coalitie Stevige Stad;
  • In staat heldere beleidsrapporten te schrijven;
  • Een verbinder en regisseur;
  • Weet mensen te motiveren en tot resultaten te komen.
 
Duur van de opdracht
We verwachten dat de gemiddelde tijdsbesteding ongeveer 16 uur per week is. Deze uren zijn flexibel in te zetten gedurende de week en tussen de verschillende weken. Facturatie zal geschieden op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. Je werkt vanuit het Huis van de Stad in Gouda, maar thuiswerken en op locatie is mogelijk. De opdracht loopt in ieder geval totdat de gemeenteraad van Gouda en verenigde vergadering van Rijnland het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad hebben vastgesteld (naar verwachting eind 2019). Gezien het complexe proces is een verlenging van de opdracht of een vervolgopdracht te verwachten. 
 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten