Functioneel applicatiebeheerder

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
01.02.2019
Einddatum:
01.07.2016
Maximaal tarief:
€ 85.00
Uren per week:
32

De gemeente Gouda staat voor een omvangrijke financiële en transformatie opgave in het sociaal domein. Digitalisering en informatisering spelen een belangrijke rol om deze opgave te kunnen realiseren. Een digitaliseringsopgave om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren en een informatiseringsopgave om inzicht te krijgen in welke maatregelen effectief zijn en bijdragen aan onze doelen en te kunnen sturen.
Het team Interne Controle en Informatie heeft de opdracht om de digitalisering en informatisering op een hoger plan te brengen. Hiervoor zijn een aantal projecten gestart o.a. zaakgericht werken, monitoring en sturing, doorontwikkeling van de Suite4SociaalDomein en verder professionaliseren van het functioneel beheer. Voor de uitvoering van deze projecten zoeken wij een functioneel Applicatiebeheer Suite4SociaalDomein. Het doel van de functie is enerzijds het beheren van de applicaties binnen de directie M.O. en het ondersteunen van de eindgebruikers van deze applicaties en anderzijds het ontsluiten van management-informatie uit de applicaties met behulp van een management-tool.
 
De opdracht

  • Je vertaalt de behoefte van gebruikers naar aanpassingen in de Suite4SD en voert deze door,
  • Je voert operationele beheertaken uit binnen de Suite4SD,
  • Je analyseert en verhelpt problemen en storingen,
  • Je ontwikkelt (management) rapportages,
  • Je bent aanspreekt punt voor de gebruikers van de applicatie,
  • Je beheert de gegevens van het systeem (parameters, metagegevens),
  • Je vervult een accountfunctie naar de beleidsafdeling; je kan goed meedenken in de uitvragen en je hebt een goede antenne voor wat er met de informatie wordt gedaan,
  • je test systemen, updates en nieuwe functionaliteiten,

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten