Financieel Adviseur

Standplaats:
Waddinxveen
Startdatum:
04.02.2019
Einddatum:
31.05.2019
Uren per week:
36

 

De gemeente Waddinxveen zoekt talent! 
Gemeente Waddinxveen staat voor elkaar vertrouwen geven, verbinden met elkaar, flexibel zijn, verantwoordelijkheid nemen en resultaatgericht werken. Spreekt dit je aan? Dan gaan we graag met jou in gesprek! 
 
Waar kom je te werken?
Onze gemeente is klein maar daardoor kunnen we groot zijn in onze daden. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar juist het feit dat we een kleine gemeente zijn zorgt ervoor dat we dit kunnen doen. Wij staan dicht bij ‘onze’ inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De drempel om met hen in gesprek te gaan is laag en daardoor kunnen wij hen optimaal van dienst zijn. We staan nooit stil, want er zijn altijd zaken die beter kunnen. Daarom richt de gemeente Waddinxveen zich zo veel mogelijk op verbetering. Fouten maken mag, zolang je ervan leert. Onze daden zijn beloond met een Top 10 nominatie van de verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017’. We nodigen je daarom uit om een kijkje te nemen op www.waddinxveenanderekoek.nl om onze organisatie beter te leren kennen.
 
We bieden een plezierige werkomgeving waar je voldoende mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Het gemiddelde cijfer dat medewerkers de gemeente bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2017 hebben gegeven is een 7,6. Daarmee zijn we een ‘3-sterren’ gemeente volgens het onderzoeksbureau, het hoogste aantal sterren dat een gemeente kan halen, en daar zijn wij erg trots op!
 
Wat doet de afdeling?
De afdeling Bedrijfsvoering werkt aan continue verbetering van de interne dienstverlening. Werkvelden van de afdeling zijn: Financiën, HRM, Juridisch advies, Informatiemanagement, Kwaliteit, interne controle en procesmanagement, Facilitair, inkoop en vastgoed en Zwembad.
 Op dit moment zijn wij voor het team financiën, administratie en vastgoed op zoek naar tijdelijke ervaren collega voor de functie van
 
Financieel Adviseur maatschappij & publieksplein (32-36 uur)
 
Wij zoeken een ervaren Financieel adviseur die ruime en recente kennis heeft binnen het sociaal domein en publieke zaken. De financieel adviseur heeft bij alle producten van de Planning en control cyclus een ondersteunende, signalerende, en toetsende (=controlerende) rol. Tevens draagt de adviseur zorg voor de aansluiting met en de verwerking van de vanuit de financiële invalshoek beoordeelde beleidsmatige informatie verkregen van de klanten. We zijn op zoek naar een adviseur die met een andere bril durft te kijken naar de uitdagingen en ontwikkelingen waar we als gemeente mee bezig zijn. 
 
De functie
 • Je ondersteunt en adviseert het management betreffende financiële en bedrijfseconomische vraagstukken;
 • Samen met de andere adviseurs zorg je voor de totstandkoming van de producten van de Planning- en control cyclus en je adviseert het lijnmanagement hierover;
 • Je participeert in projecten als financieel deskundige;
 • Je signaleert in processen knelpunten en draagt mogelijke oplossingen en alternatieven aan;
 • Deelname aan regionale werkgroepen sociaal domein
 • Bijdrage leveren aan het inrichten van een controle/monitoringssysteem voor het sociaal domein
 • Volgen van de landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het Sociaal Domein en deze vertalen naar de financiële gevolgen
 • Adviseren van meerdere budgethouders uit het Sociaal Domein inzake de financiën ten aanzien van Wmo, Jeugd en Participatie
 • Adviseren van bestuur en organisatie over de geldstromen en risico’s binnen het gehele Sociaal Domein
 • Fungeren van aanspreekpunt voor de accountantscontrole voor het Sociaal Domein
 • Coördineert de kostendekkenheid van alle leges 
 
 Wat we vragen
 • Creativiteit bij het meedenken in oplossingen van de mogelijke financiële vraagstukken bij de te adviseren afdelingen.
 • Kennis van de op gemeentefinanciën van toepassing zijnde voorschriften (o.a. BBV);
 • Aantoonbare ervaring (minimaal 4 jaar) met gemeentefinanciën en het opstellen van producten van de planning- en control cyclus
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Het kunnen vinden van een juiste balans tussen flexibiliteit en resultaatgerichtheid;

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten