Directievoerder Riolering

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
04.12.2018
Einddatum:
31.12.2019
Maximaal tarief:
€ 75.00
Uren per week:
8

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!


In totaal werken er zo'n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.
 
De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

 
Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.
 
Momenteel loopt een traject waarbij dagelijks beheer taken weer (in regie) worden teruggenomen. Hiervoor wordt het team dagelijks beheer uitgebreid om sturing te kunnen geven aan marktgerichte contracten en om het kennispeil op niveau te brengen. De uitdaging ligt de komende periode in het borgen van deze nieuwe werkzaamheden en processen en het bouwen aan samenwerking en teamgevoel.
 
 
Product Riolering
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team riolering uit vijf functies: een strategisch rioolbeheerder, productbeheerder, assistentbeheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het gemeentelijke rioolsysteem. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld. 
 
De riolering in Gouda kenmerk zich door 190 km vrijverval riolering, 51 km druk-persleidingen, 40 km drainage, 85 rioolgemalen, 250 drukrioleringspompen en 25.000 kolken.
 
Het dagelijks beheer van de riolering wordt uitbesteed via de onderstaande contracten:
Contract 01 – Reinigen en inspecteren riolering
Contract 02 – Onderhoud gemalen
Contract 03 – Onderhoud riolering
Contract 04 – Reinigen en inspecteren kolken
Contract 05 – Handmatig reinigen van kolken
 
 
Om goede regie te voeren op deze contracten zoeken wij medewerkers die de volgende functies kunnen vervullen: 

 • Assistentbeheerder
 • Directievoerder
 • Toezichthouder


 
 
Profiel directievoerder
 
Wat ga je doen

 • Het voeren van directie UAV over de rioolcontracten.
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern;
 • Aansturing van de toezichthouder
 • Beoordelen opleveringen van de aannemers.
 • Rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen;
 • het houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het opleveren van de deelopdrachten.

 
Wat neem je mee

 • Samenwerken
 • Klantgericht en omgevingsbewust
 • Resultaatgericht           
 • Communiceren            
 • Probleemoplossend     
 • Nauwkeurigheid           
 • Plannen en organiseren          
 • Innovatief vermogen    
 • Kostenbewust
 • Zelfstandig
 • Flexibiliteit

           
Werk- en denkniveau

 • relevante opleiding zoals Civiele Techniek
 • kennis van en ervaring met contract- en projectmanagement, UAV, UAV-GC en RAW.
 • werk en denkniveau HBO
 • minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten