BOA Biker

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
19.11.2018
Einddatum:
01.03.2019
Maximaal tarief:
€ 65.00
Uren per week:
36

 

De gemeente Waddinxveen zoekt biker talent! 
Gemeente Waddinxveen staat voor elkaar vertrouwen geven, verbinden met elkaar, flexibel zijn, verantwoordelijkheid nemen en resultaatgericht werken. Spreekt dit je aan? Dan gaan we graag met jou in gesprek! 
 
Waar kom je te werken? 
Onze gemeente is klein maar daardoor kunnen we groot zijn in onze daden. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar juist het feit dat we een kleine gemeente zijn zorgt ervoor dat we dit kunnen doen. Wij staan dicht bij ‘onze’ inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De drempel om met hen in gesprek te gaan is laag en daardoor kunnen wij hen optimaal van dienst zijn. We staan nooit stil, want er zijn altijd zaken die beter kunnen. Daarom richt de gemeente Waddinxveen zich zo veel mogelijk op verbetering. Fouten maken mag, zolang je ervan leert. Onze daden zijn beloond met een Top 10 nominatie van de verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017’. We nodigen je daarom uit om een kijkje te nemen op www.waddinxveenanderekoek.nl om onze organisatie beter te leren kennen.
 
We bieden een plezierige werkomgeving waar je voldoende mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Het gemiddelde rapportcijfer dat medewerkers de gemeente bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2017 hebben gegeven is een 7,6. Daarmee zijn we een ‘3-sterren’ gemeente volgens het onderzoeksbureau, het hoogste aantal sterren dat een gemeente kan halen, en daar zijn wij erg trots op!
 
Wat doet de afdeling?
De afdeling Maatschappij richt zich op alle onderdelen van het ‘sociale domein’ waarbinnen inwoners zich bewegen. De gemeente Waddinxveen wil de eigen kracht van inwoners benutten en stimuleren en extra steun geven als dat nodig is. Medewerkers van de afdeling Maatschappij werken continu aan de verbetering van zowel de maatschappelijke voorzieningen als de afdeling zelf. De afdeling is verdeeld in het drie domeinen: het sociaal domein, het maatschappelijk domein en het veiligheidsdomein.  Voor het team Veiligheid zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functie van
 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte 
(36 uur per week – Tijdelijke inhuur)
 
De functie
De werkzaamheden op het gebied van openbare orde en veiligheid worden uitgevoerd binnen het team Veiligheid. Het team Veiligheid heeft als doelstelling te zorgen voor een veilig woon- en leefklimaat binnen de gemeente Waddinxveen. Binnen het team worden werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van sociale veiligheid, crisisbeheersing, handhaving en vergunningverlening APV en Bijzondere Wetten. Ter aanvulling van het team Veiligheid zoeken we een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden veelal uitgevoerd op de fiets, waardoor de functie ook wel BOA-biker wordt genoemd.
 
Als BOA-biker ben je verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van overlast en kleine ergernissen in de openbare ruimte (domein 1). Je ziet toe op een juiste naleving van de wet- en regelgeving zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, de Afvalstoffenverordening, de Drank- en Horecawet en, de Wegenverkeerswet 1994 (stilstaand verkeer), en op vergunningen die op grond van deze wet- en regelgeving  zijn verleend. Ook bij andere handhavingsvraagstukken binnen de gemeente, zoals jeugdoverlast, asociaal parkeergedrag en de veiligheid van evenementen, speel je een belangrijke rol en spreek je assertief mensen aan op ongewenst gedrag. Indien nodig maak je een proces-verbaal op tegen overtreders. Werktijden zijn onregelmatig, waarbij ook in het weekend en in de avond en nacht wordt gewerkt.
 
 • Je houdt proactief toezicht op de naleving van vergunningen en wet- en regelgeving in de openbare ruimte en de Drank- en Horecawet;
 • Je treedt corrigerend op bij het constateren van overtredingen en ongewenst gedrag en legt, waar nodig, sancties op;
 • Je onderzoekt meldingen en werkt actief met betrokkenen aan een passende oplossing;
 • Je signaleert veiligheidsvraagstukken en overlastgevende situaties en doet voorstellen ter verbetering hiervan;
 • Je houdt toezicht op de veiligheid bij evenementen;
 • Je treedt op als verkeersregelaar bij calamiteiten/incidenten;
 • Je informeert inwoners over wet- en regelgeving en handhavingsprocedures;
 • Je hebt aandacht voor de taken van overige samenwerkingspartners en zorgt proactief voor  afstemming met deze partners;
 • Je beschikt over een flinke portie mensenkennis en hebt een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn;
 • Je bent in staat om zowel individueel als in een team te werken. Veiligheid maak je immers samen;
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van toezicht en handhaving in Waddinxveen;
 • Je  bent het visitekaartje van de gemeente Waddinxveen.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten