Allround directievoerder/toezichthouder westergouwe

Standplaats:
Gouda
Startdatum:
01.12.2018
Einddatum:
30.11.2022
Uren per week:
28

Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.
 
Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen.
De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebieden en wordt door middel van bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de 1e oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente Gouda.

Functie-inhoud
Je plaats in de organisatie
Je maakt integraal onderdeel uit van het compacte team van het Projectbureau Westergouwe, bestande uit ca. 10 medewerkers. 
Hiërarchisch leg je - als lid van het civiel team - verantwoording af aan de civiel manager en vervolgens de projectdirecteur. Functioneel leg je, in de rol als toezichthouder, verantwoording af aan de directievoerder. 
 
Wat zoeken we
De functie richt zich op het, op basis van diverse contractvormen (dominant RAW), dagelijks begeleiden en controleren van uitvoering van werken. Er wordt  gezocht naar een gedreven en flexibele toezichthouder (met directievoerende taken) (80/20) die zijn energie haalt uit het begeleiden van de realisatie van projecten in de openbare ruimte en het coördineren van Nutsbedrijven en bouwaannemers. Je komt het team versterken om het uitvoeringsprogramma – gestuurd door de woningbouw in het gebied - te realiseren. Incidenteel vallen de werkzaamheden in de avond, nacht of weekend uren. De variatie in het uitvoeringsprogramma zorgt er voor dat de gevraagde inzet ook varieert. Variatie in het aantal uren per week moet mogelijk zijn. Er wordt gezocht naar een communicatief vaardig, transparant communicerend persoon, die weet wanneer standvastig te zijn en wanneer te bewegen.
 
Wat ga je doen
 1. In de rol als toezichthouder:

 • het controleren of een opdrachtnemer het werk conform het contract uitvoert;
 • het controleren of een opdrachtnemer het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • bewaken van projecten op voortgang van tijd en kwaliteit;
 • verwerking van de bestek administratie conform RAW systematiek;
 • bewaken van het budget op basis van bestekposten en verrekenprijzen;
 • het in eerste instantie beoordelen van meer-, minder- en bijwerk;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • het adequaat signaleren en bijsturen als de wijze van werken in relatie tot omgevingsaspecten, ARBO, (technische) kwaliteit, materieelinzet en/of het contract niet geleverd wordt / kan worden;
 • het toetsen van producten opgesteld door opdrachtnemers in het kader van UAVGC contracten;
 • het houden van voortgangsoverleg inclusief  het maken van de verslaglegging hiervan.
 •  beheren en archiveren van de projectadministratie;
 • het communiceren met burger(s) en andere belanghebbenden over omgevingsfactoren  en/ of klachten tijdens de uitvoering;
 • het fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle (nieuwe) bewoners, kaveleigenaren, aannemers, gasten en andere bezoekers van Westergouwe;
 • het coördineren van de K&L-vergunningaanvragen aan de gemeente Gouda die nutsbedrijven moeten indienen, stemt deze af met betrokkenen bij het projectbureau en de gemeente, en handelt deze administratief af;
 • het coördineren van de (vergunning)aanvragen voor tijdelijk gebruik van ruimte in het plangebied in het kader van een formele werkterreinprocedure, stemt deze af met betrokkenen bij het projectbureau en handelt deze  administratief af;
 • het controleren op naleving van de gemaakte afspraken rondom (tijdelijk) uitgegeven werkterreinen in het kader van een formele werkterreinprocedure en actief handhaven hierop;
 • ondersteunen van de Uitvoeringscoördinator en projectleider/directievoeder met alle voorkomende werkzaamheden

Wat neem je mee
Kerncompetenties

 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid

 Functiegerelateerde competenties

 • probleemoplossend vermogen
 • transparant en duidelijk communiceren in woord en geschrift
 • nauwkeurigheid
 • flexibiliteit wanneer mogelijk, standvastig wanneer nodig
 • kostenbewustzijn

 Inhoudelijke kennis en ervaring

 • contractbeheersing, directie en toezicht van genoemde contractvormen;
 • werken in zettingsgevoelig gebied
 • coördinatie Nuts bedrijven, bouwaannemers
 • minstens 5 jaar ervaring in vergelijkbare rollen en situaties

 Indicatief werk en denkniveau
(Deel)projecten waar jij mee aan de slag gaat:
Bouw- en woonrijp maken van een woongebied, coördinatie Nuts bedrijven en bouwaannemers
   
Looptijd
De looptijd van de opdracht is in principe 2 jaar, van december 2018 tot december 2020. Eventuele verlenging met nogmaals 2 jaar is mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit OG en ON noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.

Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van gemiddeld ca. 32 uur per week, eventueel mogelijk uitlopend naar max. 36 uur per week. De functie van Toezichthouder wordt momenteel door 2 personen uitgevoerd. De flexibiliteit in het aantal uren per week voor de nu gevraagde functionaris kan derhalve fluctueren tussen 28 en 36 uur per week.

Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.

Gunningscriterium
De aanbiedingen die compleet en volgens voorwaarden zijn ingediend, worden beoordeeld op het gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving, waarbij kwaliteit zwaarder weegt dan prijs.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten